Werking CGJW

Cgjw (de commissie georganiseerd jeugdwerk van de Ieperse Jeugdraad) is een organisatie die oud-leiding van Ieperse jeugdverenigingen overkoepelt met de bedoeling de band tussen de verschillende Ieperse verenigingen te versterken.

De activiteiten variëren van vorming, over activiteiten, spelen tussen verschillende verenigingen tot regelrechte feestjes.

Door de intervisie die ontstaat wordt kennis en informatie gedeeld met de bedoeling de kwaliteit van het ganse Ieperse Jeugdwerk te verhogen.